Darmowa dostawaBezproblemowy zwrot towaruKupuj taniej - oszczędzajGwarancja satysfakcji

Kategorie

OKAZJE CENOWE

TF LADY
399,00 zł
Monica
179,00 zł

Prawo do odstąpienia od umowy


Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 827 macie Państwo prawo odstąpić od zawartej z nami umowy kupna-sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu Litepack.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jednocześnie informujemy, że  możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uznajemy za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, będą Państwo zobowiązani ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zgodnie z przepisami Ustawy O prawach konsumenta odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy tylko wtedy, gdy wynika z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ww. rzeczy.
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 ……………..………….……

Data oświadczenia

Dane konsumenta:

Imię i nazwisko: ……………....…………………………

Adres:               ………….……………………………...

Adres cd:           …………………..…...….……………


Nazwa i adres przedsiębiorcy:

REKREACJA Dariusz Sokołowski
Ul. Nowolipki 2A/6, 00-160 Warszawa
Tel.: 884 988 941, e-mail: shop@litepack.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy zakupionych w sklepie Litepack.pl:

1)     ……………………………………………………………………………………………….…..

2)     …………………………………………………………………………………………….……..

3)     ………………………………………………………………………………………….………..

Data zawarcia umowy: …..……………………………………………………………….

Data odbioru rzeczy: …………….…………………….………………………….……..

…………………..………………

Podpis konsumenta